Strona główna > Indonezja > Grupy etniczne Indonezji

Grupy etniczne Indonezji

Indonezja jest fascynującym krajem nie tylko pod względem jej położenia i warunków naturalnych. Jest to kraj bardzo ciekawy także między innymi ze względu na ludzi go zamieszkujących. Mieszkańcy Indonezji wyjątkowo różnią się od siebie zarówno kulturą, religią jak i językiem. Warto wiedzieć, iż w Indonezji żyje blisko 300 różnych grup etnicznych. Występuje około 250 języków, a łącznie z różnymi dialektami jest ich ponad 580! Oczywiście, istnieje także oficjalny język, którym jest Bahasa Indonesia.Grupy etniczne Indonezji

Nie sposób wymienić w kilku zdaniach wszystkich grup etnicznych Indonezji, natomiast z pewnością warto wspomnieć   o kilku najbardziej licznych. Zdecydowanie najliczniejszą grupą są Jawajczycy, którzy stanowią blisko 40,6 proc. wszystkich mieszkańców tego kraju. Mieszkają oni głównie na Jawie, która to zaliczana jest do najbardziej zaludnionych miejsc na całym świecie. Średnio na 1 km kw przypada tu przeszło 1000 osób! Inną liczną grupą etniczną są Sundajczycy. Stanowią oni blisko 15 proc. mieszkańców Indonezji. Kolejna duża grupa etniczna to Madurowie stanowiący 3,3 proc. Warto wymienić jeszcze takie grupy jak między innymi Malajowie, Bugijczycy, Balijczycy, Minangkabau, Batakowie.

Co należy wiedzieć o Jawajczykach?

Jawajczycy, jak zostało już wspomniane, są najliczniejszą grupą etniczną w Indonezji. Zamieszkują oni przede wszystkim wschodnią oraz środkową część wyspy Jawy. Z racji tak ogromnego przeludnienia, rząd indonezyjski podejmuje próby przesiedlania mieszkańców Jawy do miejsc mniej zaludnionych, jednak praktyka ta nie spotyka się najczęściej z pozytywnymi reakcjami. Ciekawie wygląda kwestia języka. Zaledwie 12 proc. Jawajczyków posługuje się wyłącznie językiem indonezyjskim, 18 proc. zarówno indonezyjskim oraz jawajskim, natomiast reszta mieszkańców Jawy zna tylko język jawajski.

Jawajczycy wyznają głównie islam. Niewielka ich część wyznaje katolicyzm, protestantyzm, hinduizm oraz buddyzm. Ponadto część Jawajczyków wyznaje religię kejawen, która jest religią animistyczną. W religii tej można odnaleźć wiele wpływów wspomnianych już hinduizmu oraz buddyzmu. Dawniej Jawajczycy byli typowym ludem rolniczym.

Kilka słów o Sundajczykach

Sundajczycy podobnie jak Jawajczycy, zamieszkują Jawę, z tym, że jej zachodnią część. Sundajczycy posługują się językiem sundajskim. Większość Sundajczyków wyznaje islam, choć początkowo wyznawali oni Sunda Wiwitan (religia animistyczna). W okresie średniowiecza grupa ta w większości wyznawała buddyzm, a w XV wieku zaczęła poddawać się wpływom muzułmańskim.

Inne grupy etniczne

Malajowie zamieszkują rozległe tereny Półwyspu Malajskiego, a także częściowo Archipelag Malajski. Grupę tę można spotkać między innymi w Indonezji, Malezji, Tajlandii, Brunei, Singapurze. Jest to lud, który zajmuję się głównie rybołówstwem, handlem morskim, a także myślicielstwem. Malajczycy posługują się językiem malajskim, wyznają głównie islam.