Strona główna > Indonezja > Religie Indonezji

Religie Indonezji

Indonezja nie jest krajem jednorodnym pod względem religijnym. Mieszkańcy tego malowniczego wyspiarskiego kraju wyznają zarówno najbardziej znane religie świata, jak też te tradycyjne, plemienne. Zdecydowana większość mieszkańców Indonezji, bo nieco ponad 87 proc. wyznaje islam.

Trochę historii

Pierwotnie mieszkańcy indonezyjskich wysp wyznawali hinduizm, który dotarł w ten zakątek świata już w II wieku n.e. Buddyzm z kolei na tereny Indonezji przybył w VI wieku. Dużo później, bo początkiem XVI wieku w Indonezji pojawił się katolicyzm. A wszystko dzięki Portugalczykom, którzy na terenach tych pozostali przez 150 lat. Z kolei końcem XVI wieku (w 1596) do Indonezji przybyli Holendrzy, dzięki którym mieszkańcy Indonezji poznali protestantyzm.

Religia a prawo

W Indonezji panuje wolność wyznania, którą Indonezyjczycy mają zagwarantowaną przez konstytucję. W praktyce jednak sytuacja ta wygląda nieco inaczej, bowiem rząd Indonezji uznał wyłącznie sześć religii, które mają miano oficjalnych. Są to takie religie jak katolicyzm, protestantyzm, islam, hinduizm, buddyzm oraz konfucjanizm. Co więcej, wymagane przez prawo jest to, aby obywatele Indonezji posiadali dowód tożsamości, a w nim informację o tym, jakiej religii są wyznawcami. Oczywiście, musi być wpisana jedna z sześciu wyżej wymienionych.

Liczby

Nadmienione zostało już, że przeszło 87 proc. mieszkańców Indonezji wyznaje islam. Głównie są to sunnici. Protestanci stanowią 7 proc. Indonezyjczyków, a katolicy 2,9 proc. Wyznawców hinduizmu jest około 1,7 proc., a buddyzmu 0,7 proc. Mieszkańcy Indonezji wyznający inną religię stanowią około 0,5 proc. Chrześcijańska organizacja Open Doors monitoruje, w jakich krajach świata chrześcijanie są najbardziej prześladowani i każdego roku publikuje listę – Światowy Indeks Prześladowań. Indonezja znajduje się na 47 miejscu.

Religia panująca na poszczególnych wyspach

Warto przyjrzeć się bliżej największym i najbardziej atrakcyjnym pod względem turystycznym wyspom Indonezji. Na Sumatrze blisko 87 proc. mieszkańców to muzułmanie. Chrześcijanie stanowią około 10 proc., buddyści 2 proc., a hinduiści 1 proc.
Nieco inaczej kwestia religii wygląda na Jawie. Tutaj 52 proc. mieszkańców wyznaje tak zwany islam ortodoksyjny, zaś 40 proc. islam animistyczny. Chrześcijanie stanowią 4 proc. ludności Jawy (więcej jest protestantów niż katolików). Buddyści stanowią 0,8 proc., a hinduiści 0,2 proc.

Na Kalimantanie, czyli indonezyjskiej części wyspy Borneo, 72,8 proc. mieszkańców to muzułmanie, katolicy stanowią 9,8 proc., a protestanci 9,5 proc. Hinduizm wyznaje około 2,5 proc. mieszkańców Kalimantanu, a buddyzm 1,9 proc. Wyznawcy innych, tradycyjnych wierzeń stanowią 3,5 proc. wszystkich mieszkańców.
Ciekawą wyspą jest Bali – nie tylko pod względem turystycznym, ale religijnym. Tutaj dla odmiany muzułmanie nie stanowią większości, a jedynie kilka procent mieszkańców. Zdecydowana większość rodowitych Balijczyków wyznaje tak zwany hinduizm balijski. Jest to odmiana hinduizmu, która wchłonęła liczne elementy buddyzmu, a także animistycznych lokalnych kultów.