Strona główna > Indonezja > Mieszkańcy Indonezji

Mieszkańcy Indonezji

Republika Indonezji to czwarty pod względem liczby ludności kraj świata. Ma 203 milionów mieszkańców żyjących na tysiącach wysp archipelagu indonezyjskiego. Niektóre z trzystu grup etnicznych z własnymi językami i dialektami mają populację liczoną w milionach. Tak jest w przypadku ludności jawajskiej, której jest około 70 milionów i sundajskiej złożonej z około 30 milionów mieszkańców.


Kultura indonezyjska
Natura indonezyjskiej kultury narodowej jest nieco analogiczna do kultury Indii. Oparta jest przede wszystkim na wielokulturowości, zakorzenionej w starszych społeczeństwach i stosunkach międzyetnicznych. Jej podstawę stanowi także rozwijająca się w XX wieku nacjonalistyczna walka przeciwko europejskiemu imperializmowi. Kultura narodowa ukształtowała się najsilniej w ośrodkach miejskich. Jednak niektóre jej aspekty obejmują teraz również tereny wiejskie. Indonezyjska kultura ma silne historyczne korzenie, instytucje, zwyczaje, wartości i przekonania, które dla większości mieszkańców pozostają opoką tożsamości narodowej.


Wieloetniczność
Większość wysp jest wieloetniczna, a duże i małe grupy tworzą enklawy geograficzne. Miasta w obrębie takich enklaw obejmują dominującą grupę etniczną i członków grup imigracyjnych. Duże miasta mogą składać się z wielu grup etnicznych. Niektóre miasta posiadają dominującą większość.

Regiony takie, jak Zachodnia Sumatra czy Południowe Sulawesi, rozwijały się przez wieki dzięki interakcji geograficznej oraz historycznej, politycznej i administracyjnej interakcji narodów. Niektóre regiony np. Północna Sumatra, Południowe Sulawesi i wschodnia część kraju stanowią prawdziwy etniczny tygiel. Inne np. Zachodnia Sumatra, Bali i Aceh są bardziej jednorodne.


Przekonania religijne
Indonezja posiada ogromną populację muzułmańską. Aż 87 procent jej mieszkańców to muzułmanie. Chrześcijanie są tu mniejszością i stanowią około 9,6 procent populacji. Trzeba zaznaczyć, że wśród chrześcijan w Indonezji jest dwa razy więcej protestantów, niż katolików. Balijczycy to w zdecydowanej większości wyznawcy hinduizmu. Mistyczne kulty są dobrze znane wśród wyższej i średniej klasy na Jawie, a członkowie wielu grup etnicznych wciąż podążają tu za tradycyjnymi systemami wierzeń.

Oficjalnie rząd uznaje za religię islam, chrześcijaństwo, hinduizm i buddyzm, podczas gdy inne systemy przekonań są określane, jako wierzenia. Bez względu na status społeczny i wykształcenie mieszkańcy Indonezji przekonani są o ważnej roli przodków, działaniu duchów rozmaitych miejsc oraz potężnej mocy relikwii. Czary i magiczne praktyki wciąż znajdują tu wielu zwolenników.

Jawajczycy są przeważnie muzułmanami, choć wielu jest katolików lub protestantów. Mieszkańcy Jawy mniej rygorystycznie przestrzegają zasady islamu. Islam miesza się tu właściwie z wcześniejszymi religiami hinduistycznymi oraz animistycznymi.
Holendrzy panujący przez długi czas w Indonezji starali się uniknąć za wszelką cenę konfliktu w stylu europejskim między protestantami a katolikami. Przypisali, zatem poszczególne regiony kraju do danego wyznania. I tak: ludy Batak z Sumatry, Dayak z Kalimantanu, Toraja i Menadonese z Sulawesi oraz Ambonese z Maluku to protestanci. Z kolei narody Flores i Tetun z Zachodniego Timoru są katolikami.

Ponieważ kraj jest wieloreligijny w oficjalnym kalendarzu świąt można znaleźć święta z każdej z najważniejszych religii.


Źródło: http://www.koniecswiata.net/azja/indonezja/encyklopedia/ludzie-i-kultura/